phiếu đánh giá dịch vụ công trực tuyến Kết quả đánh giá

Mục 1
Câu 1. Ông/Bà thấy giao diện có thân thiện, dễ sử dụng không?


Câu 2. Ông/Bà thấy cách thức nộp hồ sơ có dễ sử dụng hay không?


Câu 3. Thông tin dịch vụ công mà hệ thống cung cấp theo ông/bà có thấy chính xác và đầy đủ không?Câu 4. Tài liệu mẫu mà hệ thống cung cấp theo ông/bà đã chính xác hay chưa?


Câu 5. Kết quả Ông/Bà nhận được có chính xác hay không?Câu 6. Bạn có hài lòng khi thực hiện dịch vụ công hay không?
Câu 7. Ông/Bà có chắc chắn muốn quay lại và giới thiệu cho bạn bè sử dụng hay không?Câu 8. Ông/Bà có đóng góp ý kiến gì để cải thiện dịch vụ công không? Nếu có, xin vui lòng nhập rõ góp ý của mình.
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
Kết quả khảo sát