PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI DÂN Kết quả khảo sát

Thông tin về người trả lời
Đề nghị Ông/Bà chỉ trả lời các câu hỏi ở 1 trong 2 hộp sau:
Hộp 1
Dành cho người giải quyết công việc cho cá nhân của mình
1. Độ tuổi:

2. Giới tính:


3. Trình độ học vấn:4. Nghề nghiệp:


5. Nơi sinh sống:

Hộp 2
Dành cho người giải quyết công việc cho cơ quan/tổ chức nơi đang làm việc
1. Loại hình cơ quan/tổ chức nơi đang làm việc:2. Vị trí công việc:


3. Giới tính:


4. Trình độ học vấn:Phần câu hỏi
Câu 1. Ông/Bà đã nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết công việc ở cơ quan nào?

Câu 2. Ông/Bà biết về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Trung tâm Phục vụ hành chính công/cơ quan nơi Ông/Bà nộp hồ sơ và nhận kết quả (Bao gồm các thông tin về tên cơ quan, địa điểm của cơ quan; ngày, giờ làm việc của cơ quan,...) thông qua hình thức nào?

Câu 3. Ông/Bà biết về quy định thành phần hồ sơ, trình tự giải quyết công việc, thời hạn giải quyết công việc, mức phí/lệ phí thông qua hình thức nào?

Câu 4. Ông/Bà đi lại bao nhiêu lần để giải quyết công việc, tính từ lần đầu tiên Ông/Bà đến cơ quan cho đến lần nhận kết quả?
Câu 5. Công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với Ông/Bà trong quá trình giải quyết công việc không?


Câu 6. Công chức có gợi ý Ông/Bà nộp thêm tiền ngoài khoản phí/lệ phí không (khoản phí/lệ phí là khoản tiền phải đóng theo quy định)?


Câu 7. Cơ quan trả kết quả giải quyết công việc cho Ông/Bà có đúng hẹn hay không?Câu 8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Ông/Bà về những nội dung sau:
Xin Ông/Bà chọn 01 mức điểm mà Ông/Bà lựa chọn, trong đó: Điểm 5 tương ứng "Rất hài lòng", 4 tương ứng "Hài lòng", 3 tương ứng "Bình thường", 2 tương ứng "Không hài lòng", 1 tương ứng "Rất không hài lòng".
5 là 4 là 3 là 2 là 1 là
Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng
1. Nơi ngồi chờ giải quyết công việc có đủ chỗ ngồi cho người dân, tổ chức
2. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức đầy đủ
3. Trang thiết bị phục vụ người dân. tổ chức hiện đại
4. Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức dễ sử dụng
5. Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ
6. Quy định thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác
7. Thành phần hồ sơ mà Ông/Bà được yêu cầu nộp là đúng quy định
8. Mức phí/lệ phí mà Ông/Bà được yêu cầu nộp là đúng quy định
9. Thời hạn giải quyết công việc của Ông/Bà là đúng quy định (tính từ ngày Ông/Bà nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả)
10. Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự
11. Công chức chú ý lắng nghe câu hỏi, ý kiến
12. Công chức trả lời, giải thích đầy đủ các câu hỏi, ý kiến
13. Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu
14. Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc
15. Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, đầy đủ
16. Kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà là đúng quy định (Kết quả có thể là được cấp giấy tờ hoặc bị từ chối cấp giấy tờ)
17. Kết quả có thông tin đầy đủ
18. Kết quả có thông tin chính xác
- Nếu Ông/Bà đã từng có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin Ông/Bà tiếp tục trả lời các ý từ 19 đến 22 trong câu hỏi số 8 này.
- Nếu Ông/Bà chưa từng có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với cơ quan, xin Ông/Bà bỏ qua các ý từ số 19 đến 22 trong câu hỏi số 8 này
19. Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức
20. Ông/Bà dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị
21. Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà
22. Cơ quan có thông báo kịp thời, kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà
Câu 9. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thời gian tới, Ông/Bà muốn cơ quan hành chính nhà nước ưu tiên cải cách 03 nội dung nào trong các nội dung dưới đây?


XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!
Kết quả khảo sát